divendres, 3 de febrer de 2017

Comunicat de la Sectorial d'Immigració sobre la Plataforma República Igualitària

La Sectorial d’Immigració de l’ANC té com un dels seus objectius la participació activa de les comunitats i persones immigrades als esforços de construcció d’una república catalana pluralista i inclusiva, i obra per al reconeixement de la plena ciutadania per a les persones residents a Catalunya amb independència del lloc d’origen.

Per aquesta raó, l’equip coordinador de l’Assemblea Sectorial d’Immigració, en reunió ordinària del dia 10/11/2016, va decidir recolzar la iniciativa d’un grup d’entitats de persones immigrades compromeses per a la plena participació en el proper referendum, i per al Si a la República Catalana.

Malgrat que la Plataforma República Igualitària (PRI), creada per aquest grup, hagi definit un full de ruta coherent i seriós, les últimes decisions preses pel seu equip de coordinació no s’ajusten al camí adient per a la seva consolidació, i s’allunyen dels seus objectius fundacionals.

Per consegüent i un cop assolida aquesta fase de posada en marxa de la plataforma, l’ANC Sectorial d’Immigració després d’una anàlisi de la situació

DECLARA

  1. Que es retira com a membre actiu i partícip de la creació de la PRI.
  2. Que resta oberta a oferir un recolzament puntual a la Plataforma, sempre que mostri un funcionament democràtic i plenament inclusiu, així com la màxima transparència en totes les seves actuacions.
  3. La necessitat que la Plataforma recuperi la coherència amb les idees reivindicatives expressades en el seu Manifest. 

En sessió ordinària del 18 de gener de 2017, s’aprova per unanimitat la present declaració, el procediment de comunicació al Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana i el mecanisme per a la seva difusió pública.

A partir de la publicació d’aquesta declaració de renúncia i la seva comunicació als interessats, el nom de l’Assemblea Nacional Catalana no pot constar com a signant o membre actiu en cap document de la Plataforma República Igualitària.

En la ciutat de Barcelona, 18 de gener de 2017.

Coordinació Sectorial d’Immigració 
ANC – Assemblea Sectorial d’Immigració

1 comentari:

  1. Caldria concretar més. Abans de marxar-ne, es va enviar algún escrit remarcant les disconformitats?

    ResponElimina