dimecres, 29 d’octubre de 2014

Guia per a votar el 9-N


Quina és la pregunta a la que haurem de respondre? 

La pregunta consta dos apartats amb tres possibles respostes:
 1. "Voleu que Catalunya esdevingui un Estat?" Les opcions de resposta són sí o no. 
 2.  En cas afirmatiu: "Voleu que aquest Estat sigui independent?" Les opcions de resposta són sí o no. 
Podeu descarregar-vos la papereta en aquest enllaç.


Qui està cridat a votar?


 1. Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 que disposin d’un document nacional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya. Per participar-hi han de presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia). Els catalans i les catalanes majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 que es trobin a l’exterior, que tinguin un document nacional d’identitat (DNI) on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya, o bé que presentin el DNI o passaport espanyol vigent juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a l’exterior o el Certificat del padró d’espanyols residents a l’exterior (PERE) en què consti l’adscripció territorial a Catalunya.
 2. Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord). Per participar-hi han de presentar el document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea, on consta el número d’identitat d’estranger i l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.
 3. Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014 nacionals de tercers estats. Per participar-hi han de presentar el passaport vigent acompanyat de la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent, on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.

Punts de participació

Hi haurà col·legis en 942 municipis dels 947 del Principat; en total, 1.317 col·legis i 6.695 urnes. A més dels 600 espais que són de titularitat de la Generalitat —la majoria, instituts— i que es poden utilitzar per a la consulta, el govern ha treballat amb els ajuntaments per abastar tot el territori i hi haurà centres educatius, tant públics com concertats, on es podrà votar. Ja es poden consultar a internet en aquest formulari, als ajuntaments i al 012. Segons el codi postal que consti en el carnet d'identitat de cadascú li pertocarà un col·legi o un altre. I segons la lletra del cognom, una mesa o una altra. Es podrà votar de les nou del matí a les vuit del vespre.

Cens

No hi ha cens previ. El registre de participació es farà el mateix dia de la votació, just abans de dipositar el vot. Es farà manualment prenent nota del nom del votant. Les dades s'introduiran en un ordinador per evitar que hi hagi duplicitat de vot. Segons dades de Governació, podran votar 5,4 milions de persones, tot i que d'acord amb les dades de l'Idescat serien més de 6 milions.

No hi haurà vot anticipat

Només els qui acreditin amb un document una causa major (com ara una hospitalització o jornada laboral) podran votar durant els quinze dies següents al 9 de novembre. S'han d'adreçar a una de les set delegacions territorials de la Generalitat que hi ha repartides al Principat.


Vot de catalans que es trobin a l'estranger

Es podrà fer en disset punts de votació, repartits en diversos països del món, que corresponen a les delegacions que té el govern a l'estranger. Són Berlín, Brussel·les, París, Milà, Londres, Mont-real, Nova York, San José, Buenos Aires, São Paulo, Bogotà, Mèxic, Santiago de Xile, Tòquio, Hong Kong, Sydney i Copenhaguen. Vegeu-los aquí. Els qui tinguin DNI amb residència a Catalunya també poden venir a votar el 9 de novembre al punt de votació que els correspon a Catalunya.

Vot de catalans que viuen a la resta de l'estat espanyol

Només podran votar el 9 de novembre si en el DNI hi consta la residència a Catalunya. Si no hi poden ser aquell dia, també podran votar els quinze dies següents del 9-N en una de les set delegacions de la Generalitat repartides al Principat.

Vot de catalans que viuen en uns altres territoris del país

El govern ha habilitat un lloc de votació a Perpinyà (Casa de la Generalitat) i un altre a Andorra la Vella (avinguda Príncep Benlloch, 25).

Escrutini

Es farà durant la nit del 9 al 10 de novembre. I els resultats provisionals s'anunciaran el dia 10. Els definitius, que inclouran els dels qui hagin votat a les delegacions territorials, se sabran, com passa en més processos electorals, al cap de dues setmanes.

Els voluntaris

D'entrada, el govern va determinar que feien falta vint mil voluntaris per a poder organitzar el dispositiu. Finalment, se n'hi han inscrit 40.930, i això ha permès de dissenyar un dispositiu més ambiciós que no es preveia de bon començament. La inscripció es va tancar el dia 27.

Tipologia de voluntaris

 1. Membres dels punts de participació. Un president i dos vocals, assignats a cada punt de votació. Les seves funcions seran, entre més: obrir la mesa, identificar cadascuna de les persones que vulguin participar en la votació, registrar-les, comptabilitzar les paperetes i preparar la documentació de tota la jornada.
 2. Gestors dels punts de participació. S'encarregaran d'assistir el president i els vocals en totes les funcions. Donar-los suport, assessorar-los, informar puntualment de les dades de participació, custodiar el full de transmissió en cas que no hi hagi coordinador de participació, regular les cues d'accés i facilitar la participació i les tasques dels membres, de president i vocals.
 3. Coordinadors del procés de participació. És una figura pensada per als locals de participació amb un nombre important de punts i on calgui una coordinació de tots els gestors. Tindran per funcions, entre més: comprovar que tots els gestors són al local, coordinar l'organització de cues, recollir la documentació del procés de participació de la jornada.
 4. Voluntaris suplents. En seran les persones disposades a cobrir qualsevol possible absència o incidència, tant al començament com en el decurs de la jornada. Són a disposició dels gestors i coordinadors, que els avisaran per cobrir suplències o qualsevol necessitat que aparegui durant jornada.
 5. Coordinadors del local de participació. És una figura apartada del procés purament. Són els màxims responsables dels locals el 9-N. Obriran i tancaran els locals, definiran els circuits i els accessos d'entrada i sortida de edifici. Donaran les indicacions pertinents dels espais i coordinaran la seguretat en els edificis. 

El calendari

 •  Dijous 30 comença a comunicar-se l'assignació de tasques als voluntaris.
 • Dijous 30 comença un període de deliberació pública i participativa, fins el 8 de novembre, per a fomentar el debat en la població. La Generalitat posa a disposició de totes les associacions, entitats i partits que ho vulguin una xarxa de 241 equipaments civils a tot el territori (casals cívics, hotels d'entitats, casals de gent gran i oficines de benestar social) i 64 equipaments culturals (biblioteques, arxius comarcals i museus que tinguin sales d'actes o de reunions). També es demana a la CCMA i als seus mitjans, a més dels governs locals, que col·laborin en la deliberació pública per a fomentar la informació i la participació.
 • Dijous 30 comença una nova campanya informativa als mitjans per a explicar tant pedagògicament com sigui possible la manera de participar en el 9-N.

Per a més informació, consulteu el web participa2014.cat


 • Si tens dubtes:
 • 012
Font:
participa2014.cat,
http://www.naciodigital.cat/noticia/75121/tot/cal/saber/sobre/proc/participatiu/9-n
http://www.vilaweb.cat/noticia/4215128/20141023/guia-votar-9-n.html

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada