dissabte, 27 de setembre de 2014

Qui té dret a votar?

9N 2014 Tu decideixes

A continuació us mostrem informació relativa a les persones estrangeres i el dret de vot per al 9N.

Qui té dret a votar?

Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre i
 1. Que tinguin la condició política de catalanes. És a dir:
  1. els catalans i les catalanes empadronades en qualsevol municipi de Catalunya;
  2. els catalans i les catalanes residents a l'estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu i també els seus descendents, que han d'estar prèviament inscrits en el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior.
  3. els catalans a l’estranger que s’hagin inscrit al registre de catalans a l’estranger abans del decret de convocatòria
 2. Que siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.
 3. Que siguin nacionals de tercers estats, inscrits en el Registre de població de Catalunya i que acreditin residència legal durant un període continuat de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta.

Cal que les persones estrangeres es registrin per poder votar?

Les persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits per participar han de sol·licitar la seva participació en la consulta presentant personalment una petició expressa a la comissió de seguiment de l'àmbit territorial que els correspongui per raó de domicili (vegeu el decret de convocatòria amb els annexos).

La documentació que cal de presentar és la següent:
 1. Sol·licitud de vot de les persones estrangeres residents a Catalunya.
 2. Targeta d'identitat d'estrangers o número d'identitat d'estranger.
 3. Document acreditatiu emès per l'ajuntament o ajuntaments que correspongui, que acrediti haver estat empadronat en un municipi català de manera continuada durant un mínim d'un any, a comptar del dia de publicació del Decret de convocatòria per als nacionals d'estats membres de la Unió Europea i durant un mínim de tres anys, a comptar de la mateixa data per als nacionals de tercers estats.

Quan s'han de registrar les persones estrangeres?

Les persones estrangeres residents a Catalunya que compleixin els requisits establerts a la Llei 10/2014, de 26 de setembre, poden sol·licitar participar en el procés de consulta. Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar personalment i presencialment davant la comissió de seguiment del seu àmbit territorial de residència, entre l'1 i el 7 d’octubre de 2014 (vegeu el decret de convocatòria amb els annexos).

Més informació a:
Llei de consultes no referendàries i participació ciutadana (26 de setembre)
Decret de convocatòria (27 de setembre)
Decret de convocatòria (amb els annexos)
Formulari per a la sol·licitud de vot de les persones estrangeres residents a Catalunya
Web 9N/2014 TU DECIDEIXES0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada