dimecres, 12 de juliol de 2017

Rebuig a les brutals agressions patides per la Maria

La Maria després de ser atesa (Fotografia: Malarassa)
A partir de les noticies publicades en el diari Malarrassa, on s’informa dels insults i agressions físiques patides per la Maria, ciutadana terrassenca nascuda a la República Dominicana, l’ANC‐Terrassa per la Independència i la Sectorial d'Immigració de l'ANC declaren:

  1. El seu contundent rebuig i total condemna a la violència racista i de gènere que ens toca ser testimoni en aquest cas.
  2. Es solidaritza amb la víctima per l’atac perpetrat contra un dels valors més preuats de la condició humana, que és la seva dignitat. 
I vol expressar que:

  1. El respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de tots sense distinció racial, de color, sexe, orientació sexual, llengua, creences religioses, opinions polítiques, nacionalitat, recursos econòmics, o qualsevol altra forma de discriminació, és la condició bàsica de la llibertat humana.
  2. És alarmant com l’espai públic, lloc natural de la convivència ciutadana, pot omplir‐se d’insults, d’agressions verbals i físiques, mentre pateixen els discursos de la pau, la llibertat i el respecte a la diversitat.
  3. Insta la ciutadania a que denunciï i rebutgi totes les formes de discriminació i que hi actuï en contra cada dia.
  4. Insta de manera molt especial al jovent, a treballar de manera contínua i compromesa en la lluita pels Drets Humans, en tots els àmbits en què són presents.
  5. Exigeix a les autoritats actuar sense embuts per tal de prevenir, sancionar i corregir aquesta mena de comportaments antisocials, per a la salvaguarda de la cohesió social com a valor essencial de tota comunitat.
Per tot això, l’ANC‐Terrassa per la Independència i la Sectorial d'Immigració es reafirmen en la lluita per una societat i un país més justos, i inclusius per a tothom.

Perquè volem un país nou on es respectin els drets humans

dimecres, 15 de febrer de 2017

18F Gran manifestació pels refugiats “casa nostra casa vostra


El pròxim dissabte 18 de febrer, a les 16 h a la plaça Urquinaona/Via Laietana de Barcelona, “Casa Nostra, Casa Vostra” organitza una manifestació en suport als refugiats. L’ANC forma part de la campanya i, per tant, també n'és convocant.
Us convoquem a participar en aquesta mobilització en la qual hi participarem amb pancarta pròpia sota el lema:
Vinguis d’on vinguis, REPÚBLICA CATALANA”.

Fem sentir la nostra veu demostrant que el poble de Catalunya vol acollir refugiats i posem en evidència que les competències en dret d’asil corresponen a l’Estat espanyol, un estat insensible amb aquesta crisi humanitària, que incompleix els acords internacionals als quals es va comprometre i posa traves perquè les institucions catalanes puguin dur a terme l’acollida de refugiats. Posem en evidència que necessitem la República catalana per fer polítiques de refugi pròpies i perquè per fer efectiu l’acolliment de refugiats hem de disposar d’un estat propi.

Per fer-ho ben visible, veniu darrere de la nostra pancarta (carrer de Fontanella – Via Laietana) on disposarem de cartells aeris amb missatges més concrets i repartirem fulls volanders amb els nostres arguments. Ah, i no us oblideu de les estelades!

Us podeu fer voluntaris de l'organització “casa nostra casa vostra” al següent enllaç:
Aquí podeu trobar més informació de la manifestació i el seu recorregut:

Us animem, doncs, a participar-hi. Fem d’aquesta manifestació un clam per la nostra dignitat com a país i perquè quedi ben clar que si volem canviar les coses, només hi ha un camí: República catalana.

divendres, 3 de febrer de 2017

Comunicat de la Sectorial d'Immigració sobre la Plataforma República Igualitària

La Sectorial d’Immigració de l’ANC té com un dels seus objectius la participació activa de les comunitats i persones immigrades als esforços de construcció d’una república catalana pluralista i inclusiva, i obra per al reconeixement de la plena ciutadania per a les persones residents a Catalunya amb independència del lloc d’origen.

Per aquesta raó, l’equip coordinador de l’Assemblea Sectorial d’Immigració, en reunió ordinària del dia 10/11/2016, va decidir recolzar la iniciativa d’un grup d’entitats de persones immigrades compromeses per a la plena participació en el proper referendum, i per al Si a la República Catalana.

Malgrat que la Plataforma República Igualitària (PRI), creada per aquest grup, hagi definit un full de ruta coherent i seriós, les últimes decisions preses pel seu equip de coordinació no s’ajusten al camí adient per a la seva consolidació, i s’allunyen dels seus objectius fundacionals.

Per consegüent i un cop assolida aquesta fase de posada en marxa de la plataforma, l’ANC Sectorial d’Immigració després d’una anàlisi de la situació

DECLARA

  1. Que es retira com a membre actiu i partícip de la creació de la PRI.
  2. Que resta oberta a oferir un recolzament puntual a la Plataforma, sempre que mostri un funcionament democràtic i plenament inclusiu, així com la màxima transparència en totes les seves actuacions.
  3. La necessitat que la Plataforma recuperi la coherència amb les idees reivindicatives expressades en el seu Manifest. 

En sessió ordinària del 18 de gener de 2017, s’aprova per unanimitat la present declaració, el procediment de comunicació al Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana i el mecanisme per a la seva difusió pública.

A partir de la publicació d’aquesta declaració de renúncia i la seva comunicació als interessats, el nom de l’Assemblea Nacional Catalana no pot constar com a signant o membre actiu en cap document de la Plataforma República Igualitària.

En la ciutat de Barcelona, 18 de gener de 2017.

Coordinació Sectorial d’Immigració 
ANC – Assemblea Sectorial d’Immigració

dijous, 2 de febrer de 2017

Declaració pública de la sectorial d'immigració de l'ANC contra les agressions xenòfobes


Davant els insults i agressions masclistes, islamòfobes i racistes que va patir la setmana passada la regidora Fàtima Taleb de Badalona, amb el greu perill que aquestes actituds representen per a la bona convivència pacífica que caracteritza la nació catalana, la Sectorial d’Immigració de l’ANC expressa públicament el seu rebuig, i condemna tota mena d’expressions i manifestacions de caràcter discriminatori per raó d’origen, creença o gènere.

L’àmbit públic de la nostra societat està en risc de perdre la seva condició de lloc de convivència i consensos de polis, per a convertir-se en àmbits de violència política verbal i de vulneració impune dels DDHH.

La Sectorial d’immigració se solidaritza amb la regidora Fàtima Taleb i totes les persones víctimes d’atacs perpetrats contra un dels valors més preuats de la condició humana, que és la seva dignitat. Tanmateix, aquesta sectorial emplaça la resta dels òrgans de l’ANC a sumar-se a tots els actes de rebuig i condemna que s’organitzin al respecte.

Instem la ciutadania a denunciar i rebutjar amb tota fermesa qualsevol actitud ofensiva contra la dignitat humana i a preservar aquest pluralisme social i polític que forneix la nostra societat d’orgull i exemplaritat dilatadament contrastables.

Exigim a les autoritats tant polítiques com jurisdiccionals, cadascuna des dels seus respectius àmbits de responsabilitat, actuar sense embuts per tal de prevenir, sancionar i corregir amb caràcter exemplar aquesta mena de comportaments antisocials, per a la salvaguarda de la cohesió social com a valor essencial de tota comunitat administrativa.

Barcelona, 01 de febrer de 2017

SECTORIAL D’IMMIGRACIÓ
 ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

dissabte, 28 de gener de 2017

Robert Masih substituirà Santi Vidal com a senador

Robert Masih Nahar substituirà el fins ara senador d'Esquerra Republicana Santi Vidal, que aquest ahir va presentar la seva renúncia voluntària a l'acta. Masih era el primer suplent del jutge a les llistes d'Esquerra Republicana pel 26-J per Barcelona.

 Masih va néixer el 1974 a Gurdaspur (Panjab, Índia) i és membre fundador i director/vicepresident de la Federació Catalana de Criquet. És jugador, promotor d'aquest esport i el representant del criquet català al comitè internacional. Masih és llicenciat en Ciències químiques i parla sis idiomes: català, castellà, anglès, hindi, penjabi i italià.

 Va arribar a Barcelona el 2005 i està vinculat a Esquerra Republicana des del 2012. Va ser candidat a les eleccions municipals el 2015 i també es va presentar a les darreres eleccions al Senat com a suplent.

També treballa en temes relacionats amb la immigració i la integració i, de fet, forma part de la sectorial de Ciutadania i Migracions del partit. Ha organitzat esdeveniments culturals i esportius juntament amb l'ambaixada de l'Índia i té una àmplia experiència en gestió i administració d'entitats esportives i culturals.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies posa en marxa el Programa Català de Refugi

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies -a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania-, ha començat aquest mes de gener el desplegament d’un Programa Català propi d’atenció a les persones refugiades. Aquest programa representa un canvi de model respecte al programa estatal d’acollida i s’orienta, d’una banda, a atendre les necessitats bàsiques de les persones acollides i, de l’altra, a ajudar-los a assolir una independència social i laboral que els faciliti l’exercici de la plena ciutadania.

El Programa Català de Refugi (PCR) es desenvolupa en col·laboració amb la ciutadania, la societat civil i el món local. En el seu disseny s’han pres com a referents les millors experiències internacionals en materia d’integració sociolaboral (com les desplegades al Canadà, el Quebec o Islàndia) i també l’experiència acumulada a Catalunya en qüestions de mentoria social amb joves ex-tutelats, persones grans o immigrants.

Al Programa poden acollir-se les persones refugiades que hagin acabat el programa estatal sense haver assolit una autonomia personal suficient tot i que excepcionalment, s’atendran també les persones refugiades que hagin deixat el programa estatal per altres raons justificades i que es trobin en situació d’exclusió social. Els beneficiaris han d’estar empadronats a Catalunya i han d’haver tingut ingressos anuals per sota de la Renda Mínima d’Inserció en els 12 mesos anteriors.

Cadascuna de les persones beneficiàries hauran de comprometre’s a seguir un Pla Individual d’Activitat que fomenti la seva autonomia i que se centrarà en tres grans eixos: l’aprenentatge de la llengua, l’orientació i inserció laboral i la participació social.

Aquest Programa inclou un ajut econòmic, que atorgarà el Govern a través d’una convocatòria pública, i que servirá per per garantir les necessitats bàsiques: habitatge, subministraments, alimentació, roba, medicines, higiene personal i les despeses derivades de l’escolarització obligatòria.

La cobertura económica durarà un màxim de 12 mesos, revisables cada 3 mesos. En funció de l’avaluació trimestral, es podrà marxar del programa si la persona refugiada ha assolit ja el nivell d’autonomia suficient (feina, llengua, vinculació amb l’entorn)o bé si no compleix els compromisos del Pla Individual d’Activitat o fa un mal ús dels recursos econòmics rebuts.

Les persones refugiades es comprometen a aprendre les llengües catalana i castellana, seguir les activitats d’orientació, formació i inserció laboral del Programa i participar en activitats del Pla que li ajudin a establir vincles socials amb les persones i entitats del seu entorn.

Aquestes persones rebran el suport d’un grup de 3 a 5 mentors, el Grup d’Acollida, que les ajudarà a fer gestions, planificarà amb ells les activitats del Pla i a tirar-les endavant, els facilitarà la tasca d’establir vincles amb el seu entorn.i les acompanyarà en el seu procés d’aprenentatge logístic i de recerca de feina.

Els mentors se seleccionaran a través del portal de tràmits GenCat (treballiaferssocials.gencat.cat/programarefugi). Les persones escollides hauran de de seguir un curs de formació específica i superar-lo així com una .entrevista personal que avaluï la seva idoneïtat. Per fer de mentores calen persones amb empatia i dinamisme, habilitat per relacionar-se amb persones diferents i potenciar les habilitats dels altres així com disposició a escoltar, orientar i donar suport. Hauran de comprometre’s a dedicar entre 2 i 4 hores setmanals durant un any a l’atenció a aquestes persones.

El Programa Català de Refugi també implicarà les entitats socials- que donaran suport als mentors dels grups d’acollida- i als ens locals (ajuntaments i consells comarcals) –que faran l’avaluació del Pla Individual d’Activitat-. El programa será supervisat per la Junta de Refugi, un òrgan participat per l’administració, les entitats socials i persones de reconegut prestigi.

El procés de posada en marxa del Programa Català de Refugi començarà el proper rmes de febrer amb el procés de crida, selección i formació dels mentors, d’una banda, i la convocatoria per seleccionar les persones refugiades, de l’altra. Tots dos procesos confluirán entre els propers mesos de maig i juny per iniciar el procés de mentoria.

Complir amb el deure legal i humanitari d’acollir persones refugiades

El Programa Català de Refugi es basa en la voluntat de la Generalitat de complir amb el deure “legal i humanitari” d’acollir les persones refugiades. Legal, per donar compliment als acords internacionals que l’Estat espanyol ha subscrit en aquesta matèria. I humanitari, per ajudar les persones que fugen de la persecució en els seus països i arrisquen la seva vida per a arribar a Europa.

El Govern de la Generalitat vol, d’aquesta manera, entre les quals reforçar el compromís de Catalunya com a país democràtic, cobrir les mancances del programa estatal, desplegar el marc competencial i jurídic i el Pla de Protecció Internacional de Catalunya.

La clau principal de l’èxit del Programa català de Refugi és substituir l’excessiva càrrega burocràtica del programa estatal per l’avaluació de resultats. Trimestralment, les persones refugiades avaluaran amb el seu Ajuntament el desenvolupament del Pla Individual d’Activitats.

A més, la política restrictiva de l’Estat espanyol dificulta el compliment del compromís del Govern i el Parlament de Catalunya d’acollir 4.500 persones el més aviat possible.

L’any passat, a Catalunya es va pasar de 28 persones acollides en el programa estatal a 470, gràcies a la recerca de places que s’ha fet des de la Generalitat, els ajuntaments i les entitats.Aquest treball conjunt fa que Catalunya pugui oferir a dia d’avui 1.250 places en 45 municipis diferents.

Paral·lelament, el Govern de Catalunya ha demanat a l’Estat que obri la frontera a 271 casos de persones especialment vulnerables que han estat detectats als camps de refugiats amb la col·laboració de les entitats catalanes que hi treballen. La Generalitat també demana que s’obri a l’arribada de joves universitaris que ara estan a camps de refugiats i que podrien reprendre a Catalunya la seva formació acadèmica interrompuda per la guerra.

La Generalitat ha proposat a l’Estat que s’engegui un ‘Pla Hivern’ coordinadament amb tots els territoris de l’Estat que permeti acelerar elc ompliment dels compromisos adquirits amb Europa en l’acollida a refugiats.

dijous, 12 de gener de 2017

Una cinquantena d’artistes cantaran a favor de l’acollida al Gran Concert per a les Persones Refugiades del Palau Sant Jordi

La campanya per l’acollida Casa nostra, casa vostra reunirà una cinquantena dels artistes més destacats del país al Gran Concert per a les Persones Refugiades, que es farà el dissabte 11 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona. Tots els beneficis que s’obtinguin del concert es destinaran a projectes d’organitzacions que treballen en migració i refugi a Catalunya o als països d’origen o de trànsit.

Els artistes que participaran al Gran Concert per a les Persones Refugiades són: Txarango; Antonio Orozco; Lluís Llach i Sílvia Bel; Manolo García; Macaco; Sílvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra; Amaral; Los chichos; Roger Mas; Paco Ibañez; Joan Dausà; Marina Rossell; Ismael Serrano; Aziza Brahim; Barcelona Gipsy Balkan Orchestra; Feras Almalat; Cheb Balowsky; 1st African Gospel Choir; Peripatètics de Merlí; Colla Vella dels Xiquets de Valls; Minyons de Terrassa; Castellers de Vilafranca; Colla Jove de Tarragona; Orquestra Simfònica de l'ESMUC; Coral Carmina; Manu Guix; Companyia Elèctrica Dharma; Santi Balmes; Gossos; Jofre Bardagí; Feras Almalat; Gemma Humet; Judit Neddermann; Sílvia Comas; Núria Graham; Pemi Fortuny; Lucrecia; Gertrudis; Lax'n'Busto; Bonobos; Itaca Band; La Sra. Tomasa; Clara Peya; Guillem Roma; Oriol Barri; Joan Masdeu; Sara Pi; Edna i Kathy Say; Anna Roig; Andrea Motis; Elena Gadel i Ivette Nadal.

Casa nostra, casa vostra es reserva algunes sorpreses grosses per incorporar al cartell en els pròxims dies.

L’espectacle es fa amb la direcció artística de Casa nostra, casa vostra, la direcció escènica de La Fura dels Baus, la producció del Primavera Sound i la col·laboració de Canet Rock.

El relat del viatge d’una persona refugiada

El Gran Concert per a les Persones refugiades relatarà la vida d’una persona que cerca refugi, i els tres blocs de l’espectacle correspondran amb les tres parts del seu viatge: l’origen, que és la guerra, la destrucció o la misèria; el trajecte, que és el perill dels mars i les fronteres, i l’arribada, que sovint acaba comportant aturar la vida en un camp de refugiats.

Per filar aquest relat, pujaran a l’escenari combinacions artístiques inèdites i inesperades que no es desvetllaran fins la mateixa nit del concert, i hi haurà moments que arribaran per sorpresa i que passaran a la història.